Biện lý sự người-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

Anh đã rất sợ ngục tù
tù-ngục ấy Thần Ái-tình tạo ra
xin lỗi ngàn lần bao đêm nồng nàn, nóng bỏng
không!
mãi mãi chỉ là không thể! …khí cả hai vô tội
tội muôn thuở loài người trọn nghĩa Sáng trong
Lòng VẢ mà
lòng SUNG vậy thôi
bao đêm tối trời cả đất trời băng giá
chỉ Tình Em nóng- bỏng
luôn đốt Anh thành tro
Anh chỉ còn là tàn tro đống giấm trong bao ngày tháng chia-xa…
Này,
M.a hay quái quỷ gì chăng tá
Anh tôn vinh Em là Rồng – xin Nàng chớ là Giun
Này ơi…
hãy để Anh tự dầy vò
tự ghét mình nhiều nhiều thêm nữa
để Em mãi là Rồng Vàng, Rồng Lửa
cứ thiêu-rụi …đốt nhau tàn tro!
Này ơi…
cần gì nguyên do,
cần chi lý chấu
ta cùng nhau đi đâu – về đâu…
Cầu cho phía ấy Chân Trời
thật nhiều Màu Sắc trò chơi sự người !
Mùa Hoa Gạo
tháng Ba 2021
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *