Jean Michel Baquiat và cách trở thành nghệ sĩ

Jean-Michel Basquiat
1960-1988
UNTITLED, 1982
monotype
53 5/8 x 38 7/8 in. | 136.2 x 98.7 cm.

 

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt  trên truyền hình ART, New York, hồi đầu năm 1981, khi Basquiat 21 tuổi, giám tuyển Marc H. Miller đã hỏi họa sĩ nơi những vệt thơ đầy chữ viết nguệch ngoạc trên bức tranh của anh là do đâu. Đứng trước kiệt tác năm 1983, Notary, ông trả lời ngắn gọn: “Cuộc sống thực, sách, truyền hình”. Khi bị ép hỏi thêm, ông thừa nhận tầm quan trọng của sự tự phát trong thực hành của mình: “Ông biết không, khi tôi vẽ tôi nghe chúng, và ngay cả tôi ném chúng xuống”  anh ấy nói bằng những từ đó
Nhưng tác phẩm  Basquiat cũng là những tư duy sâu sắc, những sản phẩm của cuộc quan sát điên cuồng của anh ấy về thế giới xung quanh. “Tôi không nghĩ gì về nghệ thuật trong khi vẽ”, anh ấy đã nói với nhà văn Isabelle Graw vào năm 1986. “Tôi cố gắng nghĩ về cuộc sống”
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artist-jean-michel-basquiat

 

In a unique television interview with ART/new york from early 1981, when Basquiat was 21 years old, curator Marc H. Miller asked the painter where the poetic smattering of words scrawled on his canvases came from. Standing in front of his 1983 masterpiece Notary, he answered succinctly: “Real life, books, television.” When pressed for more, he acknowledged the importance of spontaneity to his practice: “When I’m working I hear them, you know, and I just throw them down,” he said of the word

But Basquiat’s work was also deeply thoughtful—the products of his ravenous observations of the world around him. “I don’t think about art while I work,” he told writer Isabelle Graw in 1986. “I try to think about life.”

Nguyễn Thanh Hiện trích dịch từ  https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artist-jean-michel-basquiat

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *