Không mở cửa-LÝ THỪA NGHIỆP

Căn nhà sẽ không mở cửa
Sẽ được hỏa táng
Sẽ thay da đổi thịt
Ngọn cỏ sẽ nở hoa.
Thơ sẽ kết thành châu ngọc phương đông
Nơi nguồn gốc của những sợi khói
Bay trên ngọn tuyết sơn
Bay trên nóc chợ chiều.
Mỗi đêm đều là đêm lâm chung
Mùi quế hương thơm trên cánh rừng già
Có bờ môi chờ con nước lớn
Có ta chờ loài chim sơn ca.
Chớ hỏi vì sao tóc thơm mùi quế
Và tấm áo chờ ngọn gió xa
Ta thổi sáo bằng nhánh bông huệ
Cúng dường trời đất vừa thay da.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *