Đường vào cổng thiền-thiền sư MUJU [VÔ TRỤ], ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG chuyển ngữ

Người viết truyện ngắn bao giờ cũng muốn viết thật ngắn mà chứa được cái tư tưởng muốn truyền đạt, điều này, có lẽ sẽ nhìn thấy trong những câu chuyện thiền của thiền sư Nhật Bản Muju [Vô Trụ] sống vào thế kỷ thứ 13 soạn trong tập Shaseki-Shu [Sa Thạch tập] Đỗ Đình Đồng đã trích từ tập này 333 câu chuyện để dịch sang tiếng Việt trong tập Góp Nhặt Cát Đá, và nay đã sửa sang đổi thành Dạo Bước Vườn Thiền.
Trang Viết Mới sẽ giới thiệu bạn đọc toàn bộ 333 câu chuyện trong sách trên

 

Một hôm có một ông tăng vào núi tìm Thiền sư Huyền Sa Sư Bị để tham học. Ông tăng nói với sư:

– Con mới đến, xin hoà thường từ bi chỉ cho con chỗ vào.

Huyền Sa hỏi:

-Trên đường đến đây, ông có đi qua một khe nước, phải không?

Ông tăng đáp:

– Dạ phải.

Huyền Sa hỏi tiếp:

– Ông có nghe tiếng nước chảy không?

Ông tăng đáp:

– Dạ có.

Huyền Sa nói:

– Chỗ ông nghe tiếng nước chảy là đường vào cổng Thiền đấy.

(Chơn Không Gầm Thét)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *