Nơi tháng giêng-UYÊN NGUYÊN

Không thể gợi lại ký ức ngày đi

xa bụi nắng trồng

nơi góc gió

một lần này trỗ hoa

tháng Giêng

không thể đứng chờ bình minh phía lũ xoáy

ký ức cũng là thời gian đang bước tới

đôi cột mốc mở hoang

đất đá máu xương & những hồn hoa

nghiến ngất

không mong chờ gì

lời máu thô ngữ nghĩa bạo liệt

nơi đầu gió

không thể gọi lại tiếng nói thời gian

sóng chỉ là nước & giọng người xa

lịch sử chết điếng từ âm sắc đầu tiên

mùa gió cát biển khơi

dấu nhấn tử sinh

không thể dán

trên đầu lưỡi

không thể không hát lên

lời tiên tri & tiếng nói nguyên sơ

gạch ngói thịt da gói lại

một ngày muối mặn đường ra trùng hải

bài ca lưu lạc

ngữ nghĩa

vẽ

lên trời xanh

mùi hương của hoa& hồn của nắng

nét bút phiêu linh giạt trôi thời khắc đá

có thể hiểu gì màu trắng tấm bản đồ bí mật

giữa khói hương hoài niệm

nơi da căng

những đường gân máu

nghĩa là ở đây/ đâu

như sấm giật

hình tượng tháng giêng lớn dần lên trong lòng tay

giông bão

xé nỗi đau của thời gian

là hình tướng đầu tiên cuối cùng &mãi mãi

trong nắng gió mùa đi

ý nghĩa lời rao ẩn mật

không phụ chú

vẽ

mùi máu khô

màu vải nắng đầm lầy lịch sử

tháng giêng của tôi

màu khí tiết

trắng&đỏ

trong ý nghĩa đầu tiên

không gia vị

tôi thấy nơi tháng giêng có bài thơ ai đó đem treo

không tên tuổi

trên cổ những cột mốc lụi tàn tro cốt

chữ nỗi trời xanh

làm sao lột da lịch sử

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *