Thơ LÊ ÂN

NGẪU TƯỢNG BÙI GIÁNG
 
Tỉnh… Không tỉnh. Say… Không say
Ông là hiện thực gánh hai kiếp người.
Lạc trong tiếng sáo ma hời
Chăn bầy nghiệp chướng giữa trời sắc – không.
 
 
 
GÁNH GIÓ
( Đọc Mưa nguồn của Bùi Giáng )
 
Một thời chọc ghẹo ca dao.
Bắc thang cổ tích trèo rào tầm xuân.
Một thời chài nắng sông Ngân.
Cầm sao Bắc Đẩu soi tầng Kinh Thi.
Một thời đeo mộng vô vi.
Già nua với núi, xuân thì cùng trăng.
ĐƯỜNG VỀ
Cái buồn bỏng gió trung du.
Cái vui lấm sóng… Chiều mù mịt say.
Đường về dõi bóng chim bay.
Gặp hương cốm dạo… Thèm ngày an cư.
Đường về thăm thẳm lời ru
Ngõ sau má đứng… Vườn thu mưa dầm…
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *