Mưa phục sinh-NGUYỄN THÁNH NGÃ

Hình như mưa
Và hình như chưa
Tôi chưa đưa em đến bến lục bình…
Từng hạt mưa
Rồi từng hạt thưa
Rơi trong tôi mãi miết đầu ghềnh
Đục ngầu con thác nhớ
Nhọc nhằn em xuống dốc đường trơn mây tím gót lầy
Áo sương em
Chìm trong lũng mây
Trái tim tôi ai gội sạch rồi
Chỉ đợi mặt trời lên xóa tan bóng mềm
Chỉ sợ mặt trời lên làm tan em
Làm tan vỡ em từng hạt mưa…
Hình như chưa
Mưa chưa vỡ em thành nước trên nguồn
Hình như tôi … chưa cưới em bằng mưa đầu mùa
Chưa yêu em bằng sương giá buốt và chưa đưa em đường mang thánh giá…
Để em buồn mưa ướt không gian…
Mưa
Mưa như lời kinh thánh ngày Chúa phục sinh
Mưa như tình em ướt mộ Chúa phục sinh
Tôi như cỏ dại chịu ơn em từng hạt mưa mềm
Đóa mong manh tôi nở bên thềm
Để long lanh và để tiếc nhớ từng hạt mưa phục sinh…
N.T.N
(*) nhớ mưa đầu mùa phục sinh 3.4.2021
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *