Núi tháng giêng-LÊ VĂN HIẾU

Jurga Martin-sculptures
Tháng giêng,
Luồn qua núi
Em đi tìm mùa xuân.
Mang ngọn gió đồng bằng lên thổi.
Tháng giêng,
Hòn đá dựng
Dòng suối khô
Nước mắt em vơi có đủ nên hồ?
Bao nhiêu đồi dốc-ngược
Có bằng nỗi buồn em?
Những trái ngang – nghiêng,
Có ngửa mặt nhìn trời như nhìn vách núi?
Thôi thì hát,
Bằng lời con suối – tháng giêng.
Thôi thì nói,
Bằng lời của lá-tháng giêng.
Cái nắng núi non soi mắt em nhìn,
Cái gió núi non xoa lòng em đang xót.
Núi đón em về, núi đâu tiễn biệt
Em giật mình xuống núi…
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *