Dưới cái bóng giam cầm ta-TRẦN DUY TRUNG

Đêm qua,
và trên khắp mặt đất

những cái cây đồng hồ mọc lên
phủ kín cả bầu trời

tôi thấy tôi chạy mãi trong đêm
dưới cái bóng khổng lồ của nó
và những tiếng tích tắc không ngừng nghỉ

cái bóng lớn đến nỗi
chúng giam cầm ta
những tiếng tích tắc giam cầm ta…

cho đến khi tôi tỉnh dậy
và nhận ra sự thật:

mỗi chúng ta là một cái cây đồng hồ
phủ thời gian chính mình lên mặt đất.

 

Please follow and like us: