Jean Michel Baquiat và bức Eroica I

EROICA I
signed, titled and dated 1988 on the overlap
acrylic and oilstick on paper mounted on canvas
90 7/8 x 88 3/4 in. 230.8 x 225.4 cm.


Basquiat thường sử dụng các biểu tượng trong các bức tranh của mình lấy từ cuốn sách anh yêu thích, Symbol Sourcebook của Henry Dreyfus (1). Trong Eroica I, anh đã kết hợp biểu tượng Talon, một biểu tượng khó hiểu được hobos sử dụng có nghĩa là ‘cái chết của con người’ và được sử dụng để cảnh báo lẫn nhau về những nguy cơ tiềm ẩn. Bức tranh này [Eroica I] giống như Riding with Death/Cưỡi trên tử thần và những tác phẩm khác vẽ trong năm cuối đời của Basquat, gói gọn những phức tạp của cuộc sống sáng tỏ của nghệ sĩ và nỗi ám ảnh mãnh liệt về cái chết. Eroica I, ướt đẫm những lớp sơn tráng biểu hiện màu trắng và xanh dương, vừa nhợt nhạt vừa kích động – mỗi khía cạnh của cuộc đời người nghệ sĩ đều để lộ ra. Lời thú nhận của anh sau đó phải đối mặt với kết luận tất yếu của chính nó. Một cảm giác ở đây rằng anh hùng không còn cần phải được công bố. Giờ cơ thể đã hoàn toàn biến mất; chỉ là những dấu hiệu bàn tay nghệ sĩ để lại như những cái bóng của chính nó. Văn bản trở thành hình ảnh và như [họa sĩ người Anh] Richard Marshall lưu ý, “ông đã cấu trúc một cuộc chuyển đổi tuần hoàn từ dấu hiệu thành chữ cái, chữ cái thành từ ngữ và từ ngữ thành ý nghĩa và sau đó đảo ngược chu kỳ để cho phép các dấu hiệu [làm cuộc] tái cấu trúc từ ý nghĩa thành các dòng trừu tượng nhấn mạnh tính toàn vẹn của dấu hiệu, sức mạnh của cử chỉ và sự hợp nhất của miêu tả và trừu tượng. ” (Exh. Cat., New York, Cheim & Read, Jean-Michel Basquiat In Word Only, 2005, n.p.)

” Symphony No. 3 in E Flat Major”[giao hưởng số 3 Mi trưởng flat] của Beethoven còn được gọi là “Eroica” mà Basquiat chắc chắn đang trích dẫn. Bản giao hưởng ban đầu được làm ra để tặng cho Napoleon, người mà Beethoven ban đầu đã tỏ lòng kính mến lớn, tuy nhiên, vào tháng 5 năm 1804, khi Napoléon tự xưng là Hoàng đế nước Pháp, Beethoven đã xé trang tiêu đề trong cơn thịnh nộ và đổi tên thành “Eroica”. Bản giao hưởng ngay lập tức được công nhận là một trong những bản giao hưởng dài nhất và phức tạp nhất từng được sáng tác. Giống như tác phẩm của Basquiat, sự việc [ấy] là một bước nhảy vọt giật gân trong lĩnh vực riêng của nó. Movement [phong trào] đầu tiên một mình kéo dài hơn bất kỳ bản giao hưởng nào khác và khởi đầu là cuộc cách mạng kêu gọi đấu tranh bao gồm các hợp âm và âm thanh chói tai. Movement thứ hai, cuộc diễu hành tang lễ cho người anh hùng đã ngã xuống, cộng hưởng với Eroica của Basquiat. Movement này được trình diễn trong đám tang của Franklin Delano Roosevelt,

Đây có lẽ là sự trùng hợp dù sự kết nối quyến rủ quay lại với tác phẩm hiện tại, ở đó Basquiat viết “FDR Blues” ở góc phần tư phía dưới bên phải. FDR Blues tự nó là tham khảo âm nhạc cho bản thu âm cùng tên của quán quân nhạc sĩ blues Jack Dupree. Dupree, nghệ sĩ piano về blues người Mỹ gốc Phi di chuyển khắp Hoa Kỳ cho đến khi anh định cư ở Detroit, nơi anh gặp võ sĩ Joe Louis, người đã khuyến khích anh trở thành một đấu thủ (từ đó anh ta được đặt tên là Champion/Nhà vô địch). Dupree và những người Mỹ gốc Phi khác ủng hộ Roosevelt và quốc sách “New Deal” (2) của ông đã tạo ra công ăn việc làm và thúc đẩy bình đẳng cho người thiểu số. Trong suốt sự nghiệp của mình Basquiat đã quan tâm đến những nhân vật da đen nổi tiếng trong âm nhạc và thể thao và chọn thể hiện họ theo nhiều cách khác nhau trong nghệ thuật của mình. Tác phẩm hiện tại là một sự thúc đẩy và lôi kéo cái chết và chủ nghĩa anh hùng, giống như bản giao hưởng của Beethoven, đòi hỏi sự chú ý của chúng ta và với tính cởi mở mạnh mẽ sẽ tiếp tục di sản của Basquiat.

Nguyễn Thanh Hiện trích dịch từ: http://www.sothebys.com/…/2011/contemporary-i-n…/lot.49.html ]

 

____
(1) Symbol Sourcebook của Henry Dreyfus: Nhà thiết kế công nghiệp người Thụy Sĩ Henry Dreyfuss 91904-1972) đã nhận ra tầm quan trọng của các biểu tượng trong việc giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả hơn, ông và nhân viên của mình đã thu thập và mã hóa các biểu tượng đồ họa khi chúng được sử dụng trong mọi tầng lớp trên toàn thế giới. Kết quả là việc ra đời của “từ điển” các biểu tượng đồ họa được sử dụng phổ biến này: https://www.logodesignlove.com/symbol-sourcebook-henry-drey…

(2) New Deal [ tạm dịch Giao Dịch Mới] các biện pháp kinh tế do tổng thống Franklin D. Roosevelt đưa ra vào năm 1933 để chống lại các tác động của cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới

 

Basquiat often used symbols in his paintings from his favorite book, Symbol Sourcebook by Henry Dreyfus. In Eroica I, he incorporated the talon symbol, a cryptic symbol used by hobos that meant ‘man dies’ and was used to warn each other of potential dangers. This painting, like Riding with Death and others from the last year of Basquat’s life, encapsulates the complexities of the artist’s unraveling life and his intensified obsession with death. Eroica I, drenched in gestural washes of white and blue, is both pale and agitated – each aspect of the artist’s life is laid bare by him. His confession is then confronted by its own inevitable conclusion. One senses here that the hero no longer needs to be announced. The body has now completely disappeared; just marks of the artist’s hand remain like shadows of the self. Text becomes image and as Richard Marshall notes, “he constructed a circulatory transformation of marks into letters, letters into words, and words into meaning and then reversed the cycle to permit the marks to reconfigure from meaning into abstract lines that emphasize the integrity of the mark, the power of the gesture, and the fusion of representation and abstraction.” (Exh. Cat., New York, Cheim & Read, Jean-Michel Basquiat In Word Only, 2005, n.p.)

Beethoven’s “Symphony No. 3 in E Flat Major” is also known as “Eroica” which Basquiat is undoubtedly referencing. The symphony was originally created to be dedicated to Napoleon who Beethoven initially held in great esteem; however, in May 1804, when Napoleon proclaimed himself Emperor of France, Beethoven tore up the title page in a fit of rage and renamed the piece “Eroica”. The symphony was immediately recognized as one of the longest and most complex symphonies ever composed. Like Basquiat’s oeuvre, the work was a sensational leap forward in its respective field. The first movement alone lasted longer than any other symphony and from the start was a revolutionary call to struggle consisting of dissonant chords and sounds. The second movement, the funeral march for the fallen hero, resonates with Basquiat’s Eroica. This movement was played at Franklin Delano Roosevelt’s funeral, which is a perhaps coincidental although fascinating connection back to the present work, in which Basquiat writes “FDR blues” in the lower right quadrant. FDR Blues is itself a musical reference to the blues musician Champion Jack Dupree’s record of the same title. Dupree, the African-American blues pianist moved around the United States until he settled in Detroit where he met the boxer Joe Louis who encouraged him to also become a fighter (from whence he was given the name Champion). Dupree, and other African-Americans supported Roosevelt and his “New Deal” which produced jobs and promoted equality for minorities. Basquiat throughout his career was interested in famous black figures in music and sports and chose to represent them in various ways in his art. The present work is a push and pull of death and heroicism, that resembling the Beethoven symphony, demands our attention and with a potent exuberance that continues Basquiat’s legacy.
http://www.sothebys.com/…/2011/contemporary-i-n…/lot.49.html

 

 

.

XEM THÊM:

Giống các nhà văn viết tác phẩm của họ bằng cách băm nhỏ và tập họp lại các mẫu tin, nghệ sĩ Jean Michel Baquiat cũng sử dụng kỷ thuật tương tự để phối họp các tư liệu của anh. Kéo theo giải phẩu học cơ thể vỡ vụn, giải thích lại hoàn cảnh lịch sử và những họp sọ, anh tái sử dụng những trải nghiệm và lịch sử nghệ thuật ngày nay thành ngôn ngữ hình ảnh đầy sáng tạo. Phó giáo sư nghệ thuật người Mỹ Jordana Moore Saggese khám phá nghệ thuật hỗn loạn và sung mãn của Baquiat

Like Beat writers who composed their work by shredding and reassembling scraps of writing, artist Jean-Michel Basquiat used similar techniques to remix his materials. Pulling in splintered anatomy, reimagined historical scenes and skulls, he repurposed present day experiences and art history into an inventive visual language. Jordana Moore Saggese explores the chaotic and prolific art of Basquiat
https://ed.ted.com/…/the-chaotic-brilliance-of-artist…

 

Please follow and like us: