4 giờ nữa mặt trời mới rớt-CHIM HẢI

ngày tuổi trẻ bị hất tung
thơ trơ lòng ngó
tôi ướt tôi khô và bốc nhiệt
đớn đau. cuồng nộ. mê sảng. thảng thốt đôi bờ thực / ảo
đánh vật nỗi chết níu nuối một tôi hoang vu mịch lặng cõi người
tôi mắt ráo nhìn tôi lùi mấy mùa thơ rớt
vắt cạn đam mê đuối / đắm cõi tôi
cào xước hòm đời
ngược giấc trượt vào chiêm bao kẻ lạ
khuôn mặt sói đêm

ngày đã bạc
lật ngửa trang trắng và lời bật
chim hải
hoả táng câu thơ hốt tàn tro bón chữ
dị lời / chổng âm / biệt ngữ / nghĩa
bản thể lỏng lẻo tự thân trắc trở rớt rời
ngọn đam mê bùng cháy
tràn đêm thơ thức
chim hải
một bó sướng khoái
ngoi giữa hồn từng thanh huyễn tưởng
khúc khuỷu đường tim
câu thơ phiền chạm bi ai
bươi oằn con chữ

tuổi đã bạc
bước theo bóng đổ và đời tắt
thời gian ngã chúi
một tôi đếm một vàng phai
chiều
rụng
bên kia
4 giờ nữa mặt trời mới rớt

Please follow and like us: