Lên núi-LÊ VĂN HIẾU

Đi tìm người bạn núi
Người cầm cây cọ quất lên nền trời
Vẽ khuôn mặt ngời rạng
Người búng những nốt trầm
Tạo hợp âm hạnh phúc
Ta thấy hai khuôn mặt sống đời
Ta thấy ba khuôn mặt sống đời
Ta thấy nhiều khuôn mặt sống đời


Ta thấy bạn ta
Là viên đá trổ hoa
Từ một rễ cây

Là phiến đá
Kinh koang
Mang dáng hình tia chớp
Những du thuyền vượt trùng khơi
Những bầy đàn bầu bí
Những rễ cây ăn sâu
Những phiến đá ăn sâu
Và tình yêu ăn sâu
Để kịp trồi lên
Khuôn mặt bạn ta
Đỏ đỏ – đen đen
Tay cầm chiếc ly
Cụng vào ngự
c ta
Rồi khóc

Please follow and like us: