Nhà thơ và bầy quạ-NGUYỄN THÁNH NGÃ

Những nhà thơ chưa hề nuốt nước mắt
Những nhà thơ chưa hề nuốt nước bọt
Những nhà thơ chưa rỗng túi bao giờ…
Những nhà thơ chưa có câu thơ bị bọn vô lại nguyền rủa
Những nhà thơ chưa biết hơi ấm vỉa hè
Những nhà thơ chưa ngồi ở hàng ghế chót với nhân dân
Những nhà thơ chưa mất ngủ với ngôn từ
Những nhà thơ chưa ném thơ mình vào lửa…
Họ là những nhà thơ đục khoét nỗi buồn của kẻ khác
Họ kéo lê chiếc thùng rỗng trên đời
Chỉ để gõ vào những thây ma
Khiến cho bầy quạ đen tìm tới…

Please follow and like us: