Địa đàng-TRẦN DUY TRUNG

Ngôi sao cuối cùng rơi vào im lặng

bầu trời mở ra dưới làn tuyết trắng

tôi nghe thấy tiếng thì thầm vọng về từ khu rừng lạ

dậy hương và ánh sáng

tôi nghe thấy tiếng thở từ đầu những ngón tay

trên.hàng.khuy.áo.của.nàng

 

và mặt trời gáy vang

nơi đỉnh núi mím màu son đỏ.

Please follow and like us: