Em bỏ quên vị mặn trên đời ta-NHÃ THIÊN

Shohei Hanazaki /Nhật
mây xa
rớt làm chi giọt mưa
rưng rưng đọng cánh đỗ quyên
là em
đã bỏ quên
hương sắc trên đời ta
nước mắt mưa này
như lạ
tình ấy
như còn đây
nhớ ánh nhìn tìm nhau
trong bóng tối
cùng nghe tiếng mưa
đêm vỡ
lén lượm giọt rơi
đặt trên đầu lưỡi
đâu rồi em
ta không tìm thấy
vị mặn nước mắt ngày xưa
Please follow and like us: