Gửi lại trần gian-JETSUN MILAREPA, ĐỖ Đình Đồng chuyển ngữ

Milarepa là Thánh St. Francis của Tây Tạng, người sống cách nay
đã lâu, rất lâu, nhưng vẫn cứ thấy như đang sống giữa chúng ta
để cho những dòng văn chương thiên thánh luôn đánh thức được
những tiềm ẩn tốt đẹp nhất vẫn cứ tiếp tục chảy trong nhân loại

TVM

 

 

Đây đỉnh Tisé băng giá trắng ngần danh vang dội

là núi cao tuyết phủ chập chùng,

chứng tỏ lời Phật đà khiết bạch.

Đây hồ Mapang bích ngọc danh vang

là nước biếc chảy qua miền nước lạnh

chứng tỏ rằng tạo vật dung thông.

Đây ta, Milarepa, danh vang lừng lẫy

chỉ là một ông lão trần truồng

chứng tỏ rằng ta đã từ bỏ và không cần tư lợi.

Đây ta là kẻ hát những khúc ca nho nhỏ,

chứng tỏ rằng ta đã đọc thế giới này như đọc quyển sách con.

Đây ta cầm tích trượng trong tay,

chứng tỏ rằng ta đã lội qua biển luân hồi sanh tử.

Vì ta đủ năng lực khắc phục được cả thân tâm,

khi ta biểu diễn những pháp thuật diệu huyền hùng mạnh, ta không còn lệ thuộc vào chư thần của thế gian này.

Đây Tisé, sơn vương của núi non trên mặt đất;

 

(*)
Núi Tisé và hồ Mapang (được biết nhiều hơn với danh hiệu núi Kailas và hồ Manasnowar), chân núi nguyên là thánh địa của Bon Milarepa, tuy nhiên chúng ta biết rằng bậc thầy của các tu sĩ Bon huyền bí, từ đó đã giáo hóa họ và lấy danh hiệu Phật giáo. Cho tới ngày nay, nơi đó người ta vẫn còn tổ chức những cuộc hành hương quan trọng nhất của Phật giáo, nhiều hành giả yoga sinh hoạt và nhiều người hành hương thăm viếng hàng năm. Đây là ca khúc khải hoàn của Milarepa.

Please follow and like us: