Trong ngôi nhà của nước-TRẦN DUY TRUNG

Trong ngôi nhà của nước

nơi trú ngụ linh hồn những vì sao

ngôi nhà không cửa

cửa không để vào…

 

trong ngôi nhà của nước

nơi trú ngụ bóng hình những đám mây

mái lợp bằng ánh sáng

lợp bằng gió đầy

 

trong ngôi nhà của nước

ở bên kia, rất gần

hôm con đường khép lại

tôi về nằm duỗi chân

Please follow and like us: