( Petits ) Récits-UYÊN NGUYÊN

I.

It does not show on screen
the feelings of sorrow under the sea
màu mắt bão từ hành tinh lạ
rèm xanh liễu cuốn
the onshore wind       at last
blowing salty             memories
chết trong mộng mị thành phố
đứt hơi những đường gân máu
covered with white clouds        far
above the western ranges
tôi từ bóng đêm ôm lời trăn trối
đặt tên những tuyến đường không có thật
as a stranger                from nowhere
walking            walking           unceasingly
on the path of                an old sea

 

II.

click here for another poem
the silent voice says
này đồi cỏ xanh ngoài nắng
ngập đọng
let’s walk            downstream
feel the waters
an unexpected dream
fills the waters
kìa           chiếc bóng linh hồn       ai đó
vũ điệu tình cờ
shaking the flow of mementos
for countless centuries
đôi cánh tay mềm vươn ra
tiếng hát tai ương
god of the sea or the eighth planet
melodious
mountains and seas were sounds of silence

 

III.

ngồi lại
bên nỗi buồn mở thêm cánh cửa
phương đông dị dạng
the computer voice recognition:
“who are you?”
neptune and the sun
are forming an antagonistic angle
sao lưỡi cày cắm ngược
bên kia là biển
the art of oppositions
chẳng tìm đâu thấy
màu xanh của trí nhớ
as the results have not been found
the eastern ranges                 sheltered in clouds
hoang mang tiếng nói câm
những khuôn mặt                xa khuất
entered again
the space of emptiness shows
a dancing style of a lost direction
moving with the mouse-pointer

 

IV.

dự cảm về cái chết không thay đổi
tôi đi tìm lóng xương tiền kiếp
nơi núi sông mờ mịt           khói
flight into sunset
along the mythical highway
a realistic name
tiếng kêu riêng
nằm chết trong âm quyển khốc liệt
who is the stranger
from the margin of the world wide web
(not the thin silken fabric
spun by spiders)

Please follow and like us: