Ba người nữ một mùa thu-ĐỖ QUYÊN

 

Đỗ Quyên giảng dạy ngành vật lý hạt nhân
ở Đại Học Bách Khoa Hà Nội, nhưng bỏ nghề
dạy đi làm văn chương, những cuộc đi năm
châu bốn biển của họ Đỗ là một cuộc vùng
vẫy, nhưng rốt cuộc cũng không thoát khỏi
những thứ gọi là tiểu thuyết, là thơ…
TVM

 

 

“Mùa thu đến và đi theo những bàn chân lá”
Ð.Q.

 

  1. Mở

Thế giới nữ phủ đặt mùa thu tôi ba người

Ðầu của một người

Mình của một người

Tứ chi một người

Em tìm hết một thời chúng mình bên nhau có thấy hết mình ở những chỗ nào trên tôi?

 

 

 

  1. Ðối thoại

– Ðỗ Quyên,

Không biết anh còn nhớ đến thu?

Có còn dùng điện chỉ email này làm nơi sống gửi

Tính tặng anh một nửa thu cớm lạnh

Trên con đường dốc nặng sương

Nhờ anh check lại

địa chỉ con tim

địa chỉ cái nhìn

địa chỉ bàn tay

địa chỉ bản trường ca

bỏ ngỏ

 

Sắp tới Trái đất sẽ bàn luận với Bầu trời

Ðề tài Mùa thu và Các nhà thơ không trí nhớ

Tại Giảng đường Ngày Mai Ðại học Sao Hôm

Mời anh và xấp bản thảo không biết úa mầu

Tới dự

 

 

Ôi, những lá thư mùa thu!

Không bao giờ cần ngày viết

Không khi nào báo trước dấu chấm chót

Những lá thư thu sao như cùng một người viết

Không lẽ nỗi niềm thu có thể ký chung tên?

 

 

– Mùa thu nay lạnh sớm

Ðêm tháng Mười Một bản thảo muốn đóng băng

Bài vở gửi tháng ròng các phần hay virus gặm

Các số báo Xuân làm thùng rác cho tình

Nếu quả cực công khỏi cần layout lại mùa thu

Mỗi chiếc lá vàng biết chỗ rơi

Trên đất bằng

A!

Khi nào lá này rơi lại vào chỗ ấy?

Một mùa thu sau

được định nghĩa như một mùa thu muộn

Ai cầm cây bút lên bằng bàn tay không thuận

Sẽ viết nên những bài thơ thu hay

Những nghề mới những nơi ở mới

Không mang màu nào trong bức chân dung người thi sĩ chân phương

Mùa thu gọi họ là chân nhân

 

– Chân nhân?

Một giờ không vào check email ông/bà có thấy phần kín của mình xấu hổ?

(Tiên đề: Nhiều người không ưa PC đang có quan niệm rất sai khi coi điện thư như thủ dâm

còn thư mới là làm tình thực sự!)

 

Chỉ hỏi thăm thôi

Như thường lệ me vào thu lánh chết

Chào you, Hai năm mươi ơi!

Me vừa xong tờ trình lên sếp

phê phán Văn hóa đồng văn đồng hóa giữa Ðất và Nước

Khi hai chứng nhân này còn

Nhân dân cũng phải biết cho đất nước, cho bản thân mình vài cái búa

lúc cần

Ðể cùng biết lớn

Hai bàn chân của me

you sẽ nhận được

Tuần tới

Chưa cần chết những bàn chân cũng cần đến trước chỗ chết

Có thể đi tới đi lui

Nếu nơi đó thoải mái tự do

Bằng không phải đi tìm chết

Ðấy mới là cái khó nhất sau quyết định sống tồn

Phái hai bàn chân đi làm nhiệm vụ

Me hồ sơ sống-chết khóa sổ

Chuẩn bị lật lập các hồ sơ ngoài vòng tử sinh

Ðừng lo! Không có you trong đó

Có mùa thu – tất nhiên –

Với me, thu không là chiếc nôi cũng không nấm mồ

Vậy đó là con đường dẫn cái này đến cái kia rồi ngược lại và rồi lại ngược lại

Me quay theo thu

Thu quay trên you

Chúng mình quay

chúng ta quay

Quanh nhau

 

– Cám ơn tâm sự lý sự

Bên này nhiệt độ thơ vẫn cao hơn thân nhiệt và nhiệt độ môi trường

Các bài thơ tử sĩ đầy bàn

chờ an táng

 

Nhớ bên đó nhiều

Vẫn nhớ lời cảnh giáo về một thế hệ công tâm cân đo kho chữ nghĩa

Thế hệ sau không nhân chứng đánh giá chữ nghĩa qua chữ nghĩa

Thế hệ này có nhân chứng coi chữ qua người

Sự giải mã nằm ở dụng cụ cân đo hay ở tay mắt người?

Yêu làm sao bàn tay người lang thang nhặt lên những cánh lá rơi lãng đãng

Lá cứ rơi đi!

Thơ cứ được viết đi!

Lá khóc cho bài thơ chiến bại

Những bài thơ khóc cho những chiếc lá rụng

Các cánh rừng rậm thường thiên tả

Những nẻo đường hoang cực hữu

Lá khó tìm nơi công bình rơi xuống

Nó rơi – trước tiên – vì phía kia trái đất và lá là đây

Những bài thơ đến nơi nao để tự sinh ra mình sau khi ra khỏi bàn tay thi sĩ – Nơi ấy là Sự thật

và chỉ có Sự thật

Thơ thật sự là Sự thật

Sự thật không có trong hợp chất

Sự thật không hỗn ca

Và cũng như ánh sáng – Phải tắt thơ nơi này để thấy thơ nơi kia

Ðúng ra khi một chiếc lá đang rụng cả rừng thu phải lặng

chờ

Ðúng ra lúc một nhà thơ động bút toàn thế giới thi nhân phải biết giả chết

Lá chỉ biết rụng cho chính rừng thu

Không thể có một bài thơ nào được viết ra nhắm con mắt người ngoại bang

Con cái vợ chồng và cả giang san thì có thể

Không thể có một bài thơ nào được viết ra nhắm con mắt người ngoại bang

 [còn tiếp]

Please follow and like us: