Tôi gọi đó là thơ-NGUYỄN HÀN CHUNG

Chữ không nuôi nổi mình
thì mình nuôi chữ
giống như bạn nuôi chó cưng
c…h…o …sắc chó và c..h…ư…ngã chữ
giống nhau ở đức tính không bao giờ phản trắc
khác hẳn giống n…g…ư…ơ…i.. huyền người
năm mươi % thậm chí tám mươi % có khi hơn nữa

Tôi ngẫm nghĩ hoài về điều này
và tôi làm thơ
còn bạn không làm thơ thì nuôi chó vậy

Tôi không tự hào mình là thi sĩ
bởi bạn có bao giờ tự hào là người nuôi chó đâu
có gì mà tự hào
chữ và chó
chó và chữ
chỉ có sự khác nhau là đời chữ dài hơn đời chó
nếu chữ của bạn đánh động được phận người trong khi phận chó đã tan thành tro bụi
thì chữ vẫn còn nóng ấm có khi rất linh thiêng

Tôi gọi đó là thơ
Tôi biếng nhác không chăm sóc chó, dắt nó đi tiêu, đi tiểu đều đặn chỉn chu như bạn
cho nên tôi làm thơ

Tôi là người nuôi chó bằng thơ vậy.

Please follow and like us: