Hậu Kinh Kha-CAO VĂN TAM

Thử liều mạng vác gươm làm tráng sĩ.
Bơi qua sông để bắt một Nương Tần.
Suýt chết đuối…nên ta thành nhát sỹ.
Rút gươm thiêng, liệng xuống đáy sông buồn…
Nhát sĩ quay về, trời đất nổi mưa tuôn,
Trôi mộng tưởng, tập tành làm tráng sĩ.
Ôm ảo tưởng để mơ thành thi sĩ,
Yêu Tần Nương, nên hóa kẻ ngông cuồng.
Xưa,… Kinh Kha một đi không trở lại.
Nhưng hôm nay, ta buộc phải quay về,
(Mới nghe tiếng vợ kêu lòng đã sợ)
Thì làm sao bắt nổi một tân Nương?
Please follow and like us: