Trong sự tĩnh lặng của nước-TRẦN DUY TRUNG

Trở về ngôi nhà của im lặng

một cánh cửa mở vào lòng biển cả

như viên sỏi,

tôi nhẹ nhàng chìm xuống

trong giấc ngủ mùa đông

sự dịu dàng của nước

vỗ về tôi

 

trong sự tĩnh lặng của tâm hồn

một cánh cửa khác mở ra

và tôi của vạn vật

những xáo động không ngừng

và tôi thấy

một cánh cửa khác

rồi một cánh cửa khác nữa

mở ra…

 

tôi nghĩ về nước

tôi nghĩ về sự trong suốt

và tôi biết

tôi là nước

bầu trời trong mắt tôi

những đám mây và cánh chim tự do…

và tôi thấy tôi

trong sự tĩnh lặng

của nước

Please follow and like us: