Vết thương-QUỲNH IRIS DE PRELLE

Käthe Kollwitz/German

 

vết thương 

tuyết trắng tháng 4

hoa mận trắng

anh đào đỏ

mộc lan tím

tất cả chúng ta đều mang những vết thương

vết thương nhiệt đới buồn

vết thương ngôn ngữ

vết thương từ những ký tự

vết thương từ những lời nói

vết thương từ những bình luận

từ những cuộc tranh cãi không hồi kết

từ những ấm ức đa mang

hậm hực buồn chán

 

tất cả chúng ta đều mang những vết thương

thuộc địa

đi tìm chính mình

thoát ra khỏi những nhào nặn

thóat ra khỏi đám đông

được cô độc

được zen

sự lẻ loi thành một giá trị

đôi lúc ngược thành

bên những đường biên không ranh giới

không thuộc lề lối nào

 

như buổi sáng phủ định

tháng 4

tuyết rơi trên những mái nhà

rừng mận trắng xoá tan

trên những cơn bão tuyết

mùa biến dị

Please follow and like us: