Sáng thế ký-LÊ MINH CHÁNH

nếu một ngày say ngủ như Hi Di
ngủ say quá ngủ quên ngàn năm nữa
trời làm cơn Hồng thủy
kẻ được chọn rời đi

xác chết trôi thư thái nhất trần gian
theo bầy cá bơi
Sáng thế này sang Sáng thế khác

em nói: cuộc đời tàn khốc
còn nước mắt hãy để dành!

một chiếc bè cột trên đỉnh cao thập tự
sáng nào nước cũng cuốn đi

ướt nát Ngũ Thư
ướt mục lời Bi ký
Đông chìm Tây nổi
Bắc vỡ Nam trôi

Kim Tự Tháp bay lửng lơ trên huyền âm cứu chuộc
chờ xếp lại ngay hàng
cả Angkor ngập chìm xuống nước
hủy diệt chưa hết chương

cứ trôi khắp nơi không thèm phân rã
khi cái chết bỏ quên mình
linh hồn dọa lạc chờn vờn trên u tối
lỡ cả một chuyến tái sinh

em nói: cuộc đời tàn khốc
còn mơ chi cơn mộng hoang đường…

Please follow and like us: