Thơ và Chữ/ The Words & Poetry/ VŨ TRỌNG QUANG, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM chuyển ngữ

THƠ & CHỮ

Cái gọi là thơ rượt đuổi con chữ mãi mãi

chữ miết miết trên đường

chữ khát khao đỉnh sấm

thơ lo sầu vị trí

nhìn cụm mây đen trong vắt lạ kỳ

thơ đối diện với khả thi bất khả

chữ: nước tương & nước mắm khác vị

thơ: mang nỗi sầu mặn chát

ánh sáng phản chiếu từ con mắt đục thủy tinh thể

thị lực cần điều tiết

một tia nhỏ nhoi là đời sống

chữ như tia chớp

thơ bắn người giật mình

xuyên qua khó hiểu đám đông khó ngộ

em đứng một chấm giữa trời đất

chỉ có hết lòng thấu hiểu mới thấy

chữ bất lực từ lâu

chữ dùng cho kinh tế khủng hoảng không có thơ khủng hoảng

cả hai quấn quýt đè lên nhau

hân hoan

mệt mỏi

thơ dấu hỏi lớn mênh mông

thơ giấu giếm kín mênh mông

 

 

 

THE WORDS & POETRY

Poetry is the manner of chasing endless words

the words constantly on the road

words the epitome of yearning

poetry’s status is an endless worry

watchful of the oddly translucent dark clouds

poetry confronting the impossible

words: the difference between fish & soy sauce

poetry: embodies the bittersweet sadness

light reflected from the murky vitreous

necessitates adjustments for a clearer vision

since life is a small ray of light

word is a flash of light

poetry is the startling gunshot

through a strangely difficult crowd

as you stand there like a full stop amidst this world

viewable only if so wholeheartedly

words are powerless for so long

words are used in a crisis while there’s no crisis in poetry

both are entangled and wrapped around on top of each other

blissful

exhausted

poetry is a boundless question mark

poetry hiding all that boundlessness

 

 

Please follow and like us: