Tâm thức mở mắt trong khung ngày-KHALY CHÀM

 

 

tôi với điểm nhìn vực ngày sâu hun hút

nhiều người lần lượt rơi không vang tiếng động

nhưng không, tất cả chỉ là tro bụi và khói cuộn vào dòng chảy ánh sáng

 

kỹ năng lập trình sự xáo trộn mờ nhòe thị giác

điều chỉnh lại trạng thái chiếc kim đồng hồ gút nhịp 

cường điệu hóa thanh âm dích dắc đang co lại

bung ra đường chân trời lan tỏa màu thời gian

 

hãy làm diều gì tốt nhất

nhào nặn một cái đầu tự nó phát triển lục căn

thuộc tính da người thơm phức mùi văn hiến cận đại

 

tâm thức chuyển hóa loài cuốn chiếu nhiều chân kép

kiên nhẫn di chuyển chậm với khoảng cách mơ hồ nhẫm tính

chờ khai sinh cầu vồng ngũ sắc ngang qua miệng vực

vô số ngợm người trèo lên hú cười buông thõng hình giấy đánh đu

 

bgk ngày nắng 4/2021

 

  

 

Please follow and like us: