Bản tin buổi sáng-TRẦN HẠ VI

Mỗi ngày anh đọc bản tin buổi sáng
lúc bốn giờ chiều
Hôm nay nhiều mây ít mưa gió thưa thơ nhiều truyện ít
chong mắt tìm miền morse của riêng anh

 

Những con chữ tít tít te te đứng dậy
dãy mật mã nằm xuống đành hanh
Tìm về hai mươi ba năm nước mắt vòng quanh
em vấn tóc thề ngang vành mười tám

 

Tháng sáu
con chữ nghiêng nghiêng nếm dòng mực
xanh đỏ tím
Tít te te tít
vội vã đứng lên

 

Anh xô ngã đám chữ lổn nhổn không được gọi tên
trong bản tin buổi sáng
lúc bốn giờ chiều
ngày có ngày không

Please follow and like us: