Tháng Tư-CHIM HẢI

trước gò lời

cha nhặt mùa đã cũ

trao tôi

 

tóc tối quá

con chỉ thấy màu mắt bên kia đêm

cha về ôm biển

lòng con chảy suốt mùa trăng

 

trăng mang căn bệnh vàng da

đói mùa biển động

những ngọn sóng cha mang về từ biển

vết thời gian vắt ngang vầng trán

con ngồi úp mặt vào đêm

lần đầu thấy cha khóc

 

tuổi trẻ con đã cho đi

mấy mươi năm xứ người

có hề chi

tay trắng

 

Please follow and like us: