Anselm Kiefer và The Orders of the Night

Anselm Kiefer/The Orders of the Night/Mệnh Lệnh Của Đêm/

 

Lúc còn là đứa trẻ trong khu Rừng Đen bị ném bom ở thị trấn Donaueschingen, Anselm Kiefer chơi đùa với gạch vụn, [ông] chồng những mảnh vỡ thành một cấu trúc nhỏ. Thực sự thì trong nhiều cách ông không bao giờ dừng lại. Sinh ra hai tháng trước khi nước Đức đầu hàng thế chiến thứ 2, ông đã dành cả sự nghiệp của mình để đưa nghệ thuật ra khỏi cảnh đổ nát. Ông được biết đến với những cảnh quan rộng lớn và tuyệt đẹp của đất cháy sém với những bề mặt sơn khô ráo, cát, rơm và kim loại, một số đường ray có tính biểu thị dẫn đến tận chân trời, [và cũng được biết đến] với những cuốn sách khổng lồ bằng chì [tác phẩm kiến trúc] chúng trông như thể [đang] xuyên qua ngọn lửa

As a boy in the bombed-out Black Forest town of Donaueschingen, Anselm Kiefer played in the rubble, piling the pieces into little structures. In many ways, he’s never really stopped. Born two months before Germany surrendered the second world war, he has spent his career making art out of wreckage. He is known for vast and ravishing landscapes of scorched earth with caked surfaces of paint, sand, straw and metal, some showing train tracks heading to the horizon; for huge books made of lead, which look as if they’ve been through the fire/

Trích dịch từ https://www.1843magazine.com/…/anselm-kiefer-monuments-man

Please follow and like us: