Hình như  em đã mang thai-LÊ VĂN HIẾU

Hình như em đã mang thai anh*
Từ cái nhìn đầu tiên 

Từ bữa em tắm trần bên suối 

Cái nhìn làm cái bụng em cháy 

Cái tóc em ướt mà bay 

Cần rượu ngậm môi anh 

Chia đều hai đứa 

Mắt anh lim dim mà có lửa 

Em giữ chân anh không cho về 

Bếp em đã sẵn hai hàng rượu đấy
Rượu của mùa trước 

Rượu của mùa sau 

Rượu của những mùa xa xa nữa 

Những mùa dài đợi anh 

Hình như em đã mang thai 

Em thấy núi ngày ngày lum lên

 

Mỗi cây trong vườn vươn cao nữa 

     Anh thấy thế không? 

     Rồi em sẽ sinh cho anh rất nhiều con gái
Có tóc dài và xanh 

     Xanh đủ chỗ cho lũ chim rừng về hát 

     Em sẽ dệt cho anh rất nhiều chiếc áo
Ủ vồng ngực đẹp của anh 

     Ủ vần thơ đẹp của anh 

     Em sẽ không cho nàng thơ anh ra ngoài  mà phải gió? 

    Núi rừng này 

    đã dặn dò em giữ 

    Giữ chặt anh. 

                    08.08.2017 

   * “Hình như em đã mang thai anh“ – câu thơ của  My Tiên 

Please follow and like us: