Ngày lành, Sự sống…NGUYỄN THÁNH NGÃ

NGÀY LÀNH

 

Một ngày an lành

Là được thấy một bông hoa

Một đôi dép cũ

Và một đôi chân trần…

 

 

SỰ SỐNG

 

Không có gì cả. Bữa tiệc vừa dọn xong

Không có gì cả. Khi người chọn ra đi

Không có gì cả. Khi sự im lặng trở về

Không có gì cả. Khi mọi sự đã kết thúc

 

Không có gì cả. Chỉ là trần gian

Không có gì cả. Hàng cây khô đứng ngóng

Không có gì cả. Một đóa hoa

Không có gì cả. Cơn gió thoảng

 

Không có gì cả. Héo tàn

Tất cả không có gì cả.

Khi hạt mầm vươn dậy

 

Tố cáo cái chết đã bị đánh lừa…

 

 

 

RỖNG TÚI

 

càng

giàu

chúng

ta

càng

rỗng

túi

niềm

tin…

 

Please follow and like us: