Một hiện diện vắng mặt-TRẦN DUY TRUNG

Rỗng

trong một cơ thể đầy nước (*)

trong suốt và run rẩy

 

chúng ta ở đây

và chúng ta không ở đây

 

chúng.ta.là.một.hiện.diện.vắng.mặt

 

sự tĩnh lặng có thể đưa ta trôi thật xa

bên trong thiên hà

sự mong manh

đôi khi làm ta vỡ

 

chúng ta ở đây

và chúng ta không ở đây

 

sự trong suốt có thể làm ta biến mất

trong một hình thù không giới hạn

và im lặng

đôi khi làm ta rơi vào bên trong

 

chúng ta ở đây

và chúng ta không ở đây

 

chúng ta là một hiện diện được lấp đầy

rỗng và im lặng

 

___________

(*) ý thơ Nguyễn Man Nhiên.

Please follow and like us: