Lẩn quẩn với vô thinh-NHÃ THIÊN

mỗi ngày trôi qua
cuộc đời hao hụt nhiều thứ
tự nhiên nói năng ít đi
có lúc quên bẳng tiếng người

cả một đời đã bị nhốt giữ
trong những âm động phức tạp
giành giật nhau tiếng nói
mong được nín
cũng không thể

điều chẳng bất ngờ
tiếng nói không rơi mất đâu cả
vẫn đọng lại
ở trong mỗi con người
thật giả vẫn còn nguyên
chỉ cần
phủi lớp bụi thời gian
sẽ lộ ra rất nhiều khuôn mặt quỷ

bây giờ
vô thinh sứ giả
dẫn độ con người đến cõi thật

Please follow and like us: