Nước mắt xương rồng-LÊ BÁ DUY

Giọt nước mắt từ hàng triệu năm trước
Thấm mãi xuống chàng cát phù sinh
Thể xác hóa vô vàn gai nhọn
Chống lại người chia rẽ tình yêu…
Chàng cát kia ơi trải mấy triệu năm
Bám xương rồng trên cằn hoang sa mạc
Yêu như sông như thác
Như cây xanh yêu ánh nắng mặt trời…
Đến tiên nữ cũng phải lòng trần tục
Lữ hành kia giữa hun hút bụi trần
Dẫu thân xác có tan hòa trong cát
Học cách yêu người đơm những nụ hoa
Chạm vào cây nước mắt nàng chảy ra
Có cả hương tình yêu nghìn năm chất chứa
Thần Gió, thần Mưa đến bây giờ còn giận
Không thể nào chia rẽ tình yêu…
Chuyện ngày xưa và chuyện của hôm nay
Thời gian thẳm đau ký ức
Nước mắt tưới hòa trong cát
Xương rồng vươn lên nở hoa…
Please follow and like us: