Con tim mới- FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Tim tôi như rắn
lột da.
Tay cầm
đầy mật, ngọt là vết đau.
Bao trầm tư cất dấu vào
nếp nhăn em giữ, biết đâu bây giờ?
Hoa hồng nào hiến hương chờ
Chúa và ác quỷ (1) phụng thờ cả hai?
(1- Jesus and Satan).
Lèo nhèo lớp vẻ mặt ngoài
ẩm hư huyền thoại trang đài
chắt chiu / làn da màu cũ hẩm hiu
của lần yêu trước nay yêu không còn! !
Bào thai trăn trở héo hon
làm thơ khô cạn, làm mòn mỏi tôi
hão huyền ẩn mật của đời
và ngây thơ cũ của thời yêu nhau.
Hay treo em lên vách cao
trong hồn cổ viện lao đao ân tình
trong tăm tối, lạnh rùng mình
héo cành hoa Huệ (2) tội tình, phải không?
(2) Iris: Dòng hoa Diên Vĩ, Lưỡng Đồng.Lirio: Một loại hoa Huệ.
Hay căng em lên đỉnh thông
– bao trang tình sử tự lòng xót xacho em tập hát bài ca
từ Sơn Ca hót tấu hòa bình minh?

 

nguyên tác tiếng Tây Ban Nha

Corazón Nuevo


Juno de 1918 (Granada)
Mi corazón, como una sierpe,
se ha desprendido de su piel,
y aquí la miro entre mis dedos
llena de heridas y de miel.
Los pensamiento que anidaron
en tus arrugas, ¿dónde están?
¿Dónde las rosas que aromaron
a Jesucristo y a Satán?
¡Pobre envoltura que ha oprimido
a mi fantástico lucero!
Gris pergamino dolorido
de lo que quise y ya no quiero.
Yo veo en ti fetos de ciencias,
momias de versos y esqueletos
de mis antiguas inocencias
y mis románticos secretos.
¿Te colgaré sobre los muros
de mi museo sentimental,
junto a los gélidos y oscuros
lirios durmientes de mi mal?
¿O te pondré sobre los pinos,
-libro doliente de mi amorpara que sepas de los trinos
que da a la aurora el ruiseñor?

 

Bản dịch tiếng Anh của Zoe Kipping

New Heart

My heart, like a snake,
has shed its skin,
and here I look at it between my fingers,
full of wounds and honey.
The thoughts that nested
in your folds, where have they gone?
Where are the roses that gave off aromas
to Jesus Christ and Satan?
Poor wrapper that has oppressed
my fantastic bright star!
Gray aching scroll
of what I once loved but love no more.
I see fetal knowledge in you,
mummies of verses and skeletons
of my ancient innocence
and my secret romances.
Shall I hang you up on the walls
of my sentimental museum,
together with the cold and dark
sleeping irises of my misfortune?
Or shall I suspend you in the pines
–bereaved book of my love—
for you to learn of the warbling
that the nightingale dedicates to the dawn?

 

[trong LIBRO DE POEMAS]

 

Please follow and like us: