Bên kia đêm-NGUYỄN VĨNH TUYẾN

(…với vài bức tranh màu nước)

Bên kia đêm… rất sâu

tìm lại được những gì từ bên ấy – Quế Lâm

khi bên này

thức dài ngày mãi thế? Lâu, từ lâu…

Tây Cốc, rả rích lũ mưa dầm rầu rĩ mãi lâm thâm

Ta lật tung bao mảng màu rất cũ

thì vẫn biết các em đi hết cả rồi

…bỏ lại những xác thơ, những xác thu!

bỏ lại mình ta bao khuya khoắt, mãi ngồi?

Vẫn biết còn nhiều đêm không ngủ

thường mùa cạn Đông …khô lạnh, buốt đời?

hữu hạn tuổi trời

hụt hơi cứu vãn

can cớ chi ta lạc mãi non cao…

Mò mẫm tìm gì bao đêm vắng trăng sao

vô vọng một cuối năm chỉ toàn mưa dầm, mãi mưa rơi …và rét

lại sắp Năm-Mới rồi,

không dễ dàng gì ta chấp nhận, buông xuôi

Bên kia đêm,

không ngồi nữa – ta nằm

chợt trong mơ một cặp đôi ngắc ngoải

thơ và Em; tay trong tay. Mau mắn

dắt díu nhau đương về? Một mai…

Bên kia đêm ta đã cố tìm nhau

ta, em & đám chữ

tương thích đấy ba tông màu thành bức tranh để lại

bằng màu nước nhạt nhòa

ráp khung thời gian trưng lên giữa ngày dài…

Chiều buồn,

 

 

Cát-Lem, Đoan Hùng
15h54_08/01/2018

Please follow and like us: