FATINHA RAMOS [1977, Bồ Đào Nha] và những phép thuật trong nghệ thuật thị giác

EUTHANASIA AND A FINAL GIFT
Illustration for Scientific American magazine.
EUTHANASIA VÀ MÓN QUÀ CUỐI CÙNG
Minh họa cho tạp chí Scientific American

 

 

 

 

                                                                                                 

Please follow and like us: