Gửi lại trần gian-JETSUN MILAREPA, ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG chuyển ngữ

Trong lúc sợ chết ta đã tạo dựng một ngôi nhà

và ngôi nhà của ta là ngôi nhà chân không chân thực,

và bây giờ ta không còn sợ chết.

 

Trong lúc sợ lạnh ta đã tìm kiếm áo quần,

và áo quần của ta là áo quần tam muội chân hỏa;

và bây giờ ta không còn sợ lạnh.

 

Trong lúc sợ thiếu ta đã tìm của cải

và của cải của ta huy hoàng vô tận, bảy lần;

và bây giờ ta không còn sợ thiếu.

 

Trong lúc sợ đói ta đã tìm thực phẩm

và thực phẩm của ta là thực phẩm trầm tư chân lý;

và bây giờ ta không còn sợ đói.

 

Trong lúc sợ khát ta đã tìm nước uống;

và nước uống của ta là cam lồ chánh tri;

và bây giờ ta không còn sợ khát.

 

Trong lúc sợ chán ta đã tìm bạn hữu

và bạn hữu của ta là chân không miên trường lạc phúc;

và bây giờ ta không còn sợ chán.

 

Trong lúc sợ lầm lạc ta đã tìm đường

và đường của ta là đường nhất thể siêu việt;

và bây giờ ta không còn sợ lạc.

 

Ta là một hiền nhân giàu sang

chủ nhân của những kho tàng dục vọng tràn đầy

và bất cứ nơi nào ta cư ngụhạnh phúc cũng bên tầm tay với.

 

Thành trì sư tử của hang cọp Yolmo

mến yêu tiếng gầm loài cọp,

và tiếng cọp gầm đã bức lui ta không cưỡng được.

Tiếng cọp gầm thảm thiết khua động từ tâm

làm ta bối rối khôn cầm

trầm tư về giác ngộ.

 

Tiếng kêu chí chóe của con khỉ buộc phải chú ý

làm ta bối rối khôn cầm

trào dâng ngao ngán thế gian.

 

Tiếng kêu thét của con khỉ nhỏ khiến lòng bật cười

làm ta bối rối khôn cầm

trầm tư về thức tâm nhanh chóng.

 

Tiếng kêu than của chim tử qui khua động đáy hồn buồn làm ta bối rối khôn cầm

giọt lệ tuôn rơi.

 

Tiếng hót của chim sơn ca quyến rũ bên tai

làm ta bối rối khôn cầm

dịu ngọt lắng nghe.

Please follow and like us: