Con mèo đen/ The black cat-KHẾ IÊM

CHRISTIAN SILVAIN /BELGIUM

 

Cho các cháu Brielle & Riley

Con mèo đen có linh hồn và chiếc

xương sườn của tôi, mỗi buổi sáng thức

dậy không bao giờ rửa mặt, mỗi buổi

sáng thức dậy không bao giờ đánh răng;

con mèo đen có đôi mắt bằng đất

sét, mở ra và nhắm lại, hay cứ

mở ra và không bao giờ nhắm lại,

trong lúc lên thang xuống thang, mang theo

linh hồn và chiếc xương sườn của tôi,

mà quên rằng, tôi đã sống những ngày

hôn ám biết bao, tự thuở nào và

tại sao thì tôi đành chôn kín, trong

cái túi đựng đầy những đoạn chú thích,

được lượm lặt từ rất nhiều mẫu chuyện,

để cấu thành câu chuyện về con mèo

đen, mang linh hồn và chiếc xương sườn

của tôi; dĩ nhiên, đó là con mèo

đen có đôi mắt bằng đất sét, chứ

không phải bất cứ đôi mắt nào khác;

mù đặc, trong lúc lên thang xuống thang

 

THE BLACK CAT

For my children Brielle & Riley

The black cat with my soul and a piece of

my rib, wakes up every morning not

washing its face, every morning not

brushing its teeth; the black cat with clay-like

eyes, opening and closing, or open

-ing and never closing, as it climbs up

and down the stairs, dragging with it my soul

and a piece of my rib, forgetting that

i had lived much darker days, since when and

why it was i had buried them in my

pocket full of allusions, gathered from

many different tales, strung together

to make up this story about the black

cat with my soul and a piece of my rib;

of course, that is the black cat with clay-like

eyes, not any other kind of eyes; even

as, the black cat climbs up and down the stairs.

_________________

FOOTNOTES

“The Black Cat” is one of three very fine poems in the December 2007 edition of Poetry.about Forum (http://poetry.about.com).

Please follow and like us: