Bertolt Brecht trong thiên thu- ADAM ZAGAJEWSKY, NGUYỄN QUỐC TRỤ chuyển ngữ

Ngôi mộ ông, ngay trái tim Bá Linh

Nghĩa trang của những bậc triết gia tinh anh

Chẳng còn ai được chôn ở đây nữa

Nơi Hegel và Fichte nằm ngơi

Giống như hai cái mỏ neo gỉ sét

(Những con tầu của họ

Chìm vào hố thẳm của những tập vở)

Những lầm lẫn kỳ cục của ông

Cái sự thờ phụng lý thuyết của ông

Nằm kế bên ông

Như những cây rìu, cây thương

Ở những ngôi mộ thời Neolithic

Có ích, cần thiết, y như thế

Ông chọn Đông Đức, nhưng cũng giữ

Thông hành Aó,

Khi cần tới, just in case!

Ông là nhà cách mạng cẩn trọng

Nhưng liệu 1 “oxymoron” có thể cứu vớt thế giới?

Ông viết bài thơ “Gửi những người sinh sau”

Ông hi vọng tương lai nhường nhịn ông.

Nhưng tương lai thì cũng tếch mẹ nó rồi

Lũ trẻ sẽ làm mặt lạnh khi vô tư dạo qua những ngôi mộ

Như du khách ở viện bảo tàng

Họ nhìn tấm biển ở bên dưới những bức họa

Tháng Tư, mát, 1 ngày có nắng

Những chiếc bóng đen bám vào những bia mộ

Như thể những thám tử là những kẻ bất tử thực sự.

 

“oxymoron”: (tu từ) Một hình thức nói trong đó hai từ có ý nghĩa đối lập được sử dụng với nhau một cách có chủ ý để tạo tác dụng.

 

BERTOLT BRECHT IN ETERNITY

Translator: Clare Cavanagh

Your grave lies right in Berlin’s heart,

in that elite, philosophical cemetery

where they won’t bury just anyone, where

Hegel and Fichte rest like rusty anchors

(their ships sink into the abyss of textbooks).

Your bizarre errors, your worship of doctrine

lie beside you like axes and spears in Neolithic graves,

equally useful, equally necessary.

You chose East Germany, but also kept

an Austrian passport just in case.

You were a cautious revolutionary-but can an oxymoron

save the world?

You wrote a poem “To Those Born Later” -you hoped the

future

too would yield to your persuasion. But the future has passed.

Those born later drift indifferently through the graves-like

tourists in museums

who look mainly at the labels under paintings.

It’s April, a cool and sunny day, black shadows cling

to the tombstones, as if detectives were the true immortals.

[trong Asymmetry của  Adam Zagajewski]

Please follow and like us: