Marlene Dumas: Họa sĩ vẽ hình thú vị nhất thế giới

The Image as Burden, 1993
Oil on canvas
15 7/10 × 19 7/10 in
40 × 50 cm

 

Marlene Dumas là một trong những họa sĩ nổi bậc nhất đang làm việc hiện nay. Các tác phẩm đầy chất tâm lý mãnh liệt của bà khám phá các chủ đề về tình dục, tình yêu, cái chết và sự hổ thẹn, thường đề cập đến lịch sử nghệ thuật, văn hóa phổ biến và các vấn đề thời sự-những chủ đề bạn có thể khám phá thông qua các sự kiện liên quan.

“Những hình ảnh cũ”, bà nói, có thể tạo ra cảm xúc đầu tiên. Dumas không bao giờ vẽ trực tiếp từ đời sống, nhưng cuộc sống trong tất cả phức tạp của nó là ở ngay ở đó trên tấm vải bố. Các đối tượng [sáng tạo] của bà được trích từ những tham khảo cộng đồng lẫn cá nhân bao gòm cả con gái bà và chính bà, cũng như những gương mặt dễ nhận biết như Amy Winehouse, Naomi Campbell, Princess Diana, ngay cả Osama bin Laden. Kết quả thường là thân thiện và nhiều khi gây tranh cãi, nơi chính trị trở nên gợi tình và chân dung trở thành chính trị. Bà chơi đùa với trí tưởng tượng của người xem, những định kiến và nỗi sợ hãi của họ.

Sinh năm 1953 ở Cape Town, Nam Phi, Dumas chuyển tới Hà Lan năm 1976, nơi bà trở nên nổi tiếng vào giữa những thập niên 1980. Cuộc khảo sát qui mô lớn này là triển lãm ý nghĩa nhất tác phẩm của bà từng tổ chức ở châu Âu, biểu đồ sự nghiệp của bà từ những tác phẩm đầu tiên, xuyên qua những bức có ảnh hưởng sâu sắc đến những tác phẩm mới trên giấy.

Tiêu đề cuộc triển lãm là lấy từ bức tranh The Image As Burden, 1993, [Hình Ảnh Như Gánh Nặng] một bức tranh nhỏ mô tả một người cưu mang một con người khác. Cũng như nhiều tác phẩm của Dumas, sự lựa chọn tiêu đề của bà có ảnh hưởng sâu sắc đến cách giải thích của chúng tôi về tác phẩm. Nó gợi ý về ý thức trách nhiệm phải đối mặt với người nghệ sĩ trong chọn lựa xây dựng hình ảnh có thể chuyển tải những ý tưởng về hội họa và vị trí của người nghệ sĩ. Đối với Dumas nó là quan trọng “để gây chú ý nhiều hơn những gì bức tranh làm cho hình ảnh không chỉ là hình ảnh mà còn là bức tranh”.

Trong một thời đại bị thống trị bỡi hình ảnh kỷ thuật số và các phương tiện truyền thông đại chúng, Dumas trân trọng tính chất vật lý của sự tiếp xúc của con người với công việc là minh chứng cho ý nghĩa và sức mạnh của hội họa

 

Một cuộc khảo sát tác phẩm của những họa sĩ sinh ở Nam Phi đưa ra lý do tại sao bà ấy có lẽ là họa sĩ vẽ hình thú vị nhất thế giới
FT

 

Một hồi tưởng đầy khêu gợi
The Guardian

 

Tình dục và cái chết-Dumas luôn giữ chúng ta trên ngón chân của chúng ta
Ben Luke, The Evening Standard

 

Ngay cả trong một thế giới tràn ngập hình ảnh, bức tranh vẫn có thể chuyển động, thậm chí ám ảnh
The Daily Telegraph

nguồn: https://www.tate.org.uk/…/marlene-dumas-image-burden

 

***

Marlene Dumas is one of the most prominent painters working today. Her intense, psychologically charged works explore themes of sexuality, love, death and shame, often referencing art history, popular culture and current affairs – themes you can explore through related events.

‘Secondhand images’, she has said, ‘can generate first-hand emotions.’ Dumas never paints directly from life, yet life in all its complexity is right there on the canvas. Her subjects are drawn from both public and personal references and include her daughter and herself, as well as recognisable faces such as Amy Winehouse, Naomi Campbell, Princess Diana, even Osama bin Laden. The results are often intimate and at times controversial, where politics become erotic and portraits become political. She plays with the imagination of her viewers, their preconceptions and fears.

Born in 1953 in Cape Town, South Africa, Dumas moved to the Netherlands in 1976, where she came to prominence in the mid-1980s. This large-scale survey is the most significant exhibition of her work ever to be held in Europe, charting her career from early works, through seminal paintings to new works on paper.

The title of the exhibition is taken from The Image as Burden 1993, a small painting depicting one figure carrying another. As with many of Dumas’s works, her choice of title deeply affects our interpretation of the work. It hints at the sense of responsibility faced by the artist in choosing to create an image that can translate ideas about painting and the position of the artist. For Dumas it is important ‘to give more attention to what the painting does to the image, not only to what the image does to the painting.’

In an age dominated by the digital image and mass media, Dumas cherishes the physicality of the human touch with work that is a testament to the meaning and potency of painting.

***

A survey of works by the South-African born artist gives reason to why she is perhaps the world’s most interesting figure painter
FT

a thrilling retrospective
The Guardian

 

Sex and death — Dumas always keeps us on our toes.
Ben Luke, The Evening Standard

even in a world awash with imagery, painting can still move, even haunt
The Daily Telegraph

nguồn: https://www.tate.org.uk/…/marlene-dumas-image-burden

Please follow and like us: