Căn phòng bí mật-TRẦN HẠ VI

Có những điều sẽ chẳng nói ra

Cho dù chúng ta

có yêu nhau đến thế nào chăng nữa

mấy ngàn ngày…

và có thể mấy vạn ngày tiếp lửa

chuyện anh

chuyện em

vẫn ẩn chứa bí mật của mỗi người

Có những góc tối ở trong hồn

của riêng ta

không bao giờ chia sẻ

Chẳng phải vì niềm tin không trọn vẹn

nhưng vì đó là căn phòng bí mật

chẳng nên mở bao giờ

Con yêu tinh ngày xưa có một yêu cầu đơn sơ

cô gái sẽ sống mãi trong bạc vàng nhung gấm

chỉ đừng bao giờ mở cánh cửa cấm

ai cũng cần một góc nhỏ cho riêng mình! (1)

Chúng ta ân ân ái ái

tan chảy ân tình

nhưng mỗi người chỉ có thể là riêng một

Một anh

Một em

dù ngọt ngào chung hưởng

đắng cay chia sớt

nhưng em là em

và anh vẫn là anh

Phòng chứa bí mật của phù thủy vẫn sẵn dành (2)

để chúng ta cất giữ những ước mơ ngông cuồng hoang dại

tình yêu này sẽ luôn luôn có thật

khi em được là em

và anh được là anh

với căn phòng nhỏ bé của riêng mình.

27.08.2016

Please follow and like us: