Đơn âm 2-PHƯƠNG UY

khúc phượng hoàng cuồng dã,
bão bùng hoa nô gãy cánh,
là xiêm y khuất lấp,
là phấn sáp khuất lấp,
cõi nghiệt ngã gió mưa tơi bời

Âm huyết đỏ, âm vực xanh ,
vết thương muôn đời hở miệng,
trận gió nào rướm huyết trăng xanh?
Chiều đỏ máu trận dung nham ,
trào ra kẻ lá,
lửa mặt trời hay lửa phượng hoàng thiêu đốt,
nhiệt kế ủ bóng trận cô đơn tràn về
như lửa,
như dung nham

Đọa đày vừa hở miệng vết thương đàn bà,
máu có chảy từ tim?
cô độc cuồng trói như sợi xích quanh xương da,
tới ngày rã nát?
cô độc mở tung ngực áo tình nhân,
gió gọi cây trong nắng,
tôi gọi em muôn trùng xanh biếc trăng đêm.

nhịp dương cầm xanh,
âm huyết đỏ,
giọng ca vỡ trào nước mắt,
hồ ly phong sương chín vực,
ngàn sau theo tuyết tìm về,
rồi rửa tan trong đất,
lạnh ngàn năm hôn mê
điêu linh trắng theo màu áo liệm,
rồi ngàn sâu theo đất tìm về

Please follow and like us: