Ba người nữ một mùa thu-ĐỖ QUYÊN

 

  1. Mình

 

Ðến từ sau cả một vùng thèm muốn

Từ trên cao có thể động nhẹ chết rơi

Gió không nghe cũng hiểu điều nói mãi

Trở lui dù chưa nghe mây quay

Hai lần sợ là một lần không hành động

Một lần không hành động làm thêm hai lần sợ

Ðằng sau trong hộp gió không tiếc

Mây mù màu lúc qua cầu

Tốc độ cản ý muốn trong khoảnh khắc

Xích lùi tới độ hãm cần thiết của sự xấu xích lùi

Lúng túng của một kinh nghiệm nghèo

Ánh sáng đêm lọt qua khe các bàn tay

Các bàn tay tìm đồng sự

Cú đẩy nhẹ không tìm thêm được bạn bè

Cái khều khều cũng không địa chỉ

Khô lạnh một chút chỗ make-up âm thanh ào trên vùng thẩm mỹ viện trị vì

Tất nhiên là nói dối thêm một lần cho một cái định vị già nua

không đồng điệu trong mặt phẳng nhân tạo mịn

Mềm và cao chỉ thiên dù không tự nhiên mà có

Trong mắt hay trong tay cũng vậy vì tay cũng có mắt vì mắt cũng có tay

Chỗ hẹp không sâu hơn một lần tay

Nơi sâu không hẹp hơn một cái liếc

Cong đều

Ướt mềm nhiều

Trong một không gian hạn định một thời gian hữu hiệu

Một địa danh đọc lên đã muốn

Một phương tiện di chuyển chỉ nhìn cũng thèm

Ẩm thực trong trường hợp này là cái cầu đưa đẩy sự thèm muốn giữa đôi bờ nhận

thức và trách nhiệm trên con sông xấu hổ

Cảnh quang hoàn toàn chiều ý lòng

Chỗ hẹp ba bốn lần tơi mở

Lâu

Chỗ sâu còn có hẻm chưa cộng hưởng song đó không phải căn bản

Ðáng ra còn một không gian nữa rộng thênh

Tiếc là cái thúc hối không tìm ra ngôn ngữ

Bóng tối thêm một lần làm khó khi ánh sáng ngủ yên

Xa một cái động đậy là xa cả hệ thống

Ngắn đủ trong trắng

Dài vừa quyến rũ

Và ngăn ngắn dai dài quyến luyến

Những thời gian về sau tự ứa tự nhớ khi cái thèm đã qua cái muốn đã có

Ở những không gian khác tự có cái để bình phương cái muốn thèm

Nhoài qua một cái chờ suốt đêm đến vùng giới tính câm

Cách một lối đi dài bằng đạo đức nghề nghiệp đủ để thao thức

Ánh mắt ngửa không gặp ánh mắt nhìn xuống

Các ngón tay không mọc nổi móng trong buổi sáng mai chạy re

Trước đó hơi thở hụt ngang tầm với chắc không hiệu quả vì lưỡi còn phải hỏi đáp

Cũng thiệt thòi cho cái khép mở cái xẹp nở

Phải khép cho một trách nhiệm chỉ mở cho những thúc hối của đời

Bị xẹp trong khi nổi trôi chỉ nở khi cô độc

Sự bình đẳng không thay đổi hình dáng khi xẹp nở

Sự bình đẳng thay đổi thời khắc và trạng thế khép mở

Ðả đảo cái này!

Cái kia muôn năm!

 

[còn tiếp]

Please follow and like us: