Quay Về Sau Khi Tản Bộ ,Bình Minh–FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Quay Về Sau Khi Tản Bộ 


Trời ám hại ta,
giữa những hình thái chuyển di hình con rắn
và những dạng hình đang tìm kiếm thủy tinh,
Tóc ta mọc dài ra.
Với cây cụt nhánh không còn hát
đứa bé mặt trắng nhẵn như trứng.
Với đàn thú nhỏ cụt đầu
những tấm giẻ rách bó chân khô trong nước.
Tất cả mỏi mệt, điếc và câm
con bướm chết chìm trong nghiên mực.
Gặp mặt mỗi ngày mỗi khác nhau.
Ôi, Trời ám hại ta!

 

Vuelta de Paseo

Asesinado por el cielo,
entre las formas que van hacia la sierpe
y las formas que buscan el cristal,
dejaré crecer mis cabellos.
Con el árbol de muñones que no canta
y el niño con el blanco rostro de huevo.
Con los animalitos de cabeza rota
y el agua harapienta de los pies secos.
Con todo lo que tiene cansancio sordomudo
y mariposa ahogada en el tintero.
Tropezando con mi rostro distinto de cada día.
¡Asesinado por el cielo!

 


Back From A Walk
Assassinated by the sky,
between the shapes that move towards the serpent
and those that move towards the glass,
I’ll let my hair grow.
With the tree of amputated limbs, unsinging,
and the child with the blank face of an egg.
With little broken-headed animals
and ragged, dry-footed water.
With all that is exhausted, deaf and dumb
and the butterfly drowned in the inkwell.
Stumbling with my different face each day.
Assassinated by the sky

(Bản dịch của Merryn Williams)

 

 

Bình Minh


Bình minh ở New York
có bốn cột bùn xám
một cơn bão toàn bồ câu đen
bắn tung toé nước mùi hôi hám.
Bình minh ở New York rên la
trên cầu thang thoát hiểm rộng lớn
đi tìm giữa vòm cong
những điêu khắc hình Cam Tùng sầu khổ
Bình minh đến không có ai chào đón một lời nào (1)
bởi sớm mai và hy vọng không thể về đây.
Đôi khi, nắm đồng tiền giận dữ
đục khoét nuốt tươi đám trẻ mồ côi.
Những kẻ đầu tiên ra đường hiểu rất rõ
không có thiên đàng không có niềm hy vọng (2) tình thương
Họ biết sẽ đi vào bùn lầy giữa mưu toan và qui luật
giữa những trò chơi và công việc chán chường.
Ánh sáng chìm vào dây chuyền và tiếng động
trong thách thức vô luân từ khoa học vô căn.
Đoàn người thiếu ngủ tiến ra ngoại ô lảo đảo
như vừa thoát thân từ thuyền máu đắm chìm. 

____
(1) …en su boca, bản dịch in his mouth. Bình minh đến không ai đón nhận nơi cửa miệng.
(2) Deshojados: To deprive of all hopes thay vì nghĩa To strip off the leaves.

 

 

 

La Aurora
La Aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.
La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada
La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.
Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.
La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencia sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

 

 


The Dawn
The New York dawn has
four columns of mud
and a hurricane of black doves
that paddle in putrescent waters.
The New York dawn grieves
along the immense stairways,
seeking amidst the groins
spikenards of fine-drawn anguish.
The dawn comes and no one receives it in his
mouth,
for there no morn or hope is possible.
Occasionally, coins in furious swarms
perforate and devour abandoned children.
The first to come out understand in their bones
that there will be no paradise nor amours stripped
of leaves:
they know they are going to the mud of figures and
laws,
to artless games, to fruitless sweat.
The light is buried under chains and noises
in impudent challenge of rootless science.
Throught the suburbs sleepless people stagger,
as though just delivered from a shipwreck of blood.
[ Bản dịch của Stephen Spender and JL Gili]

 

 [trong THI SĨ TRONG THÀNH PHỐ NEW YORK]

 

Please follow and like us: