Vẫn là nước-LÝ THỪA NGHIỆP

Nước vẫn là nước mênh mông
sông suối ao hồ tuôn ra
từ tâm tánh thậm thâm ba la
mật trôi qua từng chiếc lá

chứa chập chùng thế giới chỉ
là bóng người thấp thoáng đêm
qua hay sáng nay vạt nắng
tinh khôi sưởi ấm câu thơ

trong tách trà bóng dáng cơn mưa
thổi về từ phía đại dương
nở từng chiếc bông trắng nhỏ
nhoi trên nhánh cà đang trưng

bày niềm vui vô tiền khoáng hậu
bên cánh rừng kỳ hoa dị thảo
lẫn sâu bọ thú hoang trong đám
châu chấu cào cào và đám virus vô tội

vạ vẫn là khúc hoan ca của đất
của hạt giống dấy sinh trùng trùng
lớp lớp trong tri kiến hiền tiền
chưa từng hưng phế chưa từng đảo điên
trong tách trà đương bốc khói.

 

 

Melbourne, 31/5/2021

 

Please follow and like us: