Sông lụy, Ký ức gió-LÊ ÂN

SÔNG LỤY

 
Ngửa mặt ngó trời, trời lệch
Cúi đầu trông đất, đất nghiêng
Quơ tay phủi bóng chiều phế mạc
Sông lụy hoàng hôn ngửa mặt… thiền
 
 
 
 KÝ ỨC GIÓ
 
Em mất hút những mùa xưa khao khát
Theo trăm năm khảo cổ giấc tình buồn
Miền hoá thạch còn nguyên dòng nước mắt
Giữa tầng tầng ký ức gió đời anh
Please follow and like us: