Gửi lại trần gian-JETSUN MILAREPA, ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG chuyển ngữ

Khi ta đứng giữa sa mù dày đặc

một trạng thái tinh thần giống như bảo đăng xuất hiện

và hồn ta hân hoan tri giải những khuyên nhủ tinh thần.

 

Khi ta đứng trên đỉnh Gangkar

một trạng thái tinh thần giống tiếng gầm của loài bạch sư xuất hiện

và hồn ta hân hoan đánh bại những đối thủ tranh luận của ta.

 

Khi ta đứng trên triền núi Drakmar

một trạng thái tinh thần giống như linh thứu chúa xuất hiện

và hồn ta hân hoan an định những đợt sóng đại dương ngoại cảnh.

 

Khi ta vô tư rong chơi qua nhiều vương quốc

một trạng thái tinh thần giống cọp gấm trẻ xuất hiện

và hồn ta hân hoan không khát khao tình cảm.

 

Khi ta ở trong vòng sinh tử luân hồi

một trạng thái tinh thần giống như hoa sen xuất hiện

và hồn ta hân hoan cởi bỏ tội lỗi thế gian.

 

Khi ta ở giữa đám đông nhân thế

một trạng thái tinh thần giống như thủy ngân sáng chói xuất hiện

và hồn ta hân hoan trần truồng nhận thức.

 

Khi ta ở giữa những kẻ thành tín lắng nghe

một trạng thái tinh thần giống như thức tâm Mila tôn kính xuất hiện

và hồn ta hân hoan rót lời thành ca khúc nhủ khuyên.

Please follow and like us: