Như một tình cờ-LÊ ÂN

Bản mệnh là hòn sỏi ngoại nhặt từ bến sông mê thao thiết tiếng kêu đò.
Nơi tạo hoá vùi hạt nắng nuôi dòng thơ lưu lạc.
 
Bản mệnh là hòn sỏi…
Khương* ơi ngàn đời lăn lóc
Lấm láp trăng và bùn đất nguyên sinh.
Phút về với mông lung
Gục tình
Phủi đời di cư
Trả gió…
Trí quẳng giữa mây trời bơ vơ
Tồn tại như một tình cờ huyễn hoặc.
 
Bản mệnh là hòn sỏi đa đoan cuồng cợt
Yêu đến khốn nạn đời mình…
Trơn tru giữa hai bờ sinh-diệt.
Đẹp như một tình cờ
Cái đẹp rất trần ai.
 
*Quang Vĩnh Khương
Please follow and like us: