Ý, Buồn, Dại…NGUYỄN THÁNH NGÃ

Ý

 

Ý nghĩ

Ôi ý nghĩ linh thiêng

 

Nếu ý nghĩ là cánh chim

Dù bầu trời cao rộng mấy

Nó cũng sẽ bay về đồng xanh

Nhặt thóc…

 

Nhưng nếu ý nghĩ chỉ là giọt nước

Nó sẽ bốc hơi

Và khiến cả bầu trời giông tố…

 

 

BUỒN

 

Hãy buồn đi em

Vì nỗi buồn như chiếc nón

Có thể che mát chúng ta

 

 

DẠI

 

Người xưa cúi “lạy hoa mai”

Ta nay lạy hoa dại

Xét không đủ sức hiểu một nhành hoa dại

Đành quỳ xuống ven đường…

 

 

BỒ ĐỀ

 

Ai cũng có cây Bồ Đề

Để ngồi kiết già

Và giòng sông

Một bát sữa bò

 

Nhưng vị Phật đã bỏ đi…

 

Please follow and like us: